Συμμετοχή σε Δράσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή Ελληνικών Φορέων σε Δράσεις που εντάσσονται σε Work Plans επιλεγμένων Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος – Ε.Ο.Δ. (ESA)

Σε συνέχεια προηγούμενης Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της ΓΓΕΤ για υποβολή προτάσεων από ελληνικούς φορείς σε ήδη επιλεχθείσες δράσεις Προγραμμάτων της ESA με προνομιακά κριτήρια αξιολόγησης (preferential clause στο πλαίσιο ειδικών δράσεων του Strategic Initiative, Δεκέμβριος 2011) και για την καλύτερη προετοιμασία της ελληνικής πλευράς  για την επικείμενη διαπραγμάτευση με την ESA με στόχο την επιλογή περισσότερων δράσεων, η ΓΓΕΤ προσκαλεί τους ελληνικούς φορείς (ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, εταιρίες, δημόσιους φορείς ως χρήστες) να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για δράσεις οι οποίες εντάσσονται σε Work Plans επιλεγμένων Προγραμμάτων της ESA. 
 
Στόχος της Πρόσκλησης είναι η καλύτερη γνώση/καταγραφή των δυνατοτήτων της ελληνικής βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας ώστε να συνδεθούν καλύτερα με συγκεκριμένες δράσεις που ενδιαφέρουν την ESA και στη συνέχεια να διασφαλιστεί η συμμετοχή τους στις προκηρύξεις (ΙΤΤs) και η χρηματοδότηση τους μέσω της πρόβλεψης προνομιακών κριτηρίων αξιολόγησης υπέρ τους. 
 
Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση αφορά αποκλειστικά τη συλλογή πληροφοριών για τις δυνατότητες των ελληνικών φορέων στα προγράμματα αυξημένου Ελληνικού ενδιαφέροντος και όχι την τελική επιλογή συγκεκριμένων δράσεων σα Προγράμματα αυτά της ESA. 
 
Τα Προγράμματα που έχουν επιλεχθεί για το παρόν ειδικό μέτρο είναι τα παρακάτω: TRP (Technology Research Programme), GSTP (General Support Technology Programme), ARTES (Advanced Research in Telecommunications Systems), EO-EP (Earth Observation Envelope Programme) και Strategic Initiative. Οι αντίστοιχες δράσεις οι οποίες έχουν ήδη προκηρυχθεί (issued) είτε – κυρίως – αναμένεται να προκηρυχθούν (intended), μπορούν να εντοπιστούν στο Πληροφοριακό Σύστημα Προκηρύξεων της ESA (EMITS) και στο παρακάτω link (με τις διαδοχικές επιλογές “Intended Invitations to Tender” και “Βy Programme”). 
 
    
Επίσης, χρήσιμo θα ηταν, για μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα, οι ενδιαφερόμενοι να συμπεριλάβουν γενικότερες πληροφορίες για τις δυνατότητές του φορέα τους, της ομάδος τους κλπ. (εμπειρία, πιθανή προηγούμενη συνεργασία/συμβόλαια με ESA, υποδομή).
 
Η προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος λήγει την 25η Απριλίου 2012. Αρμόδιος για την υποβολή καθώς και για πιθανές διευκρινίσεις ή πληροφορίες: ΓΓΕΤ/ΔΙΕ/Τμήμα Διεθνών Οργανισμών, Καλερίδης Βασίλειος, τηλ. 2107458190, ηλεκτρ. διεύθυνση: vkas@gsrt.gr.   

via ΓΓΕΤ: Ανακοινώσεις – Δελτία Τύπου.